Proizvodnja

Tvrtka Zelengrad započela je proizvodnjom 1993. godine na temelju obiteljske sinergije  pod tadašnjim nazivom DRNDIĆ – izrada ciglenih gredica, a 19. studenog 2002. godine kao pravni sljedbenik zaključila je društveni ugovor o osnivanju pod nazivom Zelengrad d.o.o.

U prethodnom razdoblju Tvrtka znatno je povećala prodaju vlastitih proizvoda i to brendiranih pod nazivom Eurotherm – ciglene gredice, što je rezultiralo širenjem tvrtke, odnosno proizvodnje u Industrijskoj zoni Ciburi II u Pazinu gdje je izradila vlastiti proizvodni pogon, instalirala postrojenje visoke tehnologije za proizvodnju gredica a dok je trgovina ostala u sjedištu Tvrtke na adresi Žbrlini 100.

Fert-gredice proizvode se pod marketinškim nazivom Eurotherm gredica Zelengrad  i to u dužinama od 2,00-6,60 m na svakih 20 cm. Sastavljene su od opeke, betona i čelika.

Certificiranje fert gredica prema novim hrvatskim normama koje su usklađene s propisima EU-a vrši Institut IGH d.d. Zagreb, ovlašteno certifikacijsko tijelo  od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Fert gredice su u sustavu sukladnosti 2+ što znači da proizvođači gredica osim ispitivanja kvalitete gredica moraju i ustrojiti i provoditi stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje.

U skladu sa normom HRN EN 15037-1:2008, Dodatak D – Pojedinosti oslonaca i sidrenje armature te točkom 4.3.1.2.2 Tolerancije dimenzija navedene norme došlo je do promjene u samom izgledu gotovog proizvoda, rešetkasti nosač je istaknut u odnosu na podložnu pločicu a nazivna, proizvodna-prodajna dužina fert gredica je dužina rešetkastog nosača.